سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
دانشگاه تهران 
مدرس 
 
 
نهج البلاغه 
تدریس 
دانشگاه امام صادق(ع) 
مدرس 
 
 
تفسير نهج البلاغه 
تدریس 
دانشگاه امام حسين(ع) 
مدرس 
 
 
تفسير نهج البلاغه